Slijterij “ DE SLIJTER “ V.O.F is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Den Bosch onder nummer 16057134.

B.T.W.nr: B01 803189606

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Slijterij “ DE SLIJTER “, DESLIJTER.COM niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

HET ONDERSTAANDE IS VAN TOEPASSING OP DE WEBPAGINA. DOOR DEZE WEBPAGINA TE GEBRUIKEN STEMT DE GEBRUIKER IN MET DEZE DISCLAIMER.

Wij streven er naar de productafbeeldingen ‘up to date’ te houden. Door restyling of acties van producenten kunnen de afbeeldingen van de flessen/verpakkingen afwijken van de geleverde producten en dienen alleen ter illustratie, zowel qua maat, flesinhoud en afbeelding.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben voor bijvoorbeeld; correspondentie , een bestelling te plaatsen dan wel aan te melden als klant. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij geen persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden

uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen, behoudens wettelijke verplichtingen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

DESLIJTER.COM (onderdeel van Slijterij “ DE SLIJTER “ V.O.F.) aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij DESLIJTER.COM (onderdeel van Slijterij “ DE SLIJTER “V.O.F.) of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.

DESLIJTER.COM (onderdeel van Slijterij “ DE SLIJTER “ V.O.F.) Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van DESLIJTER.COM (onderdeel van Slijterij “ DE SLIJTER “ V.O.F.) )

PRIJZEN

Alle prijzen zijn vermeld in zowel incl. BTW.als excl BTW (keuzeknop in het winkelwagentje)

Regels over aankopen op afstand geven de consument het recht om een ontvangen product binnen zeven werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren en de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan de verzend/handelings kosten . De koop is definitief na zeven werkdagen na ontvangst van de goederen. Het goederen bedragzal binnen 30 dagen worden terugbetaald.

DESLIJTER.COM (onderdeel van Slijterij “ DE SLIJTER “ V.O.F.) behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in meerdere zendingen wordt verzonden, de eventuele extra kosten hiervoor zijn voor rekening van DE SLIJTER.COM