Voorwoord en levering
Welkom in de online shop van SLIJTERIJ ” DE SLIJTER ”
Onderdeel van slijterij “De Slijter” dranken speciaalzaak Moleneindplein 112 Vught 0031 (0)73-6566281
bestellingen@deslijter.com
Ma 12.00 – 18.00
Di t/m Za 9.00 – 18.00
Met deze webwinkel willen wij dezelfde service bieden aan iedereen, voor wie onze winkel net even te ver weg is, of gewoon om dat ’t snel, veilig en gemakkelijk is.
Registreren mag, maar is niet noodzakelijk.
De producten zijn ingedeeld in groepen, maar er kan via de zoek modus ook op merk, merknaam, productnaam, soort drank ,land van herkomst, en meestal op smaak gevonden worden.
Ondanks dat wij onze best gedaan hebben, zullen er ongetwijfeld nog (verborgen) gebreken in zitten, en we stellen het dan ook zeer op prijs als u dit aan ons wilt melden.
Heeft U vragen , neem dan gerust contact met ons op
Vriendelijke groet , Gino en Miranda Versace
0031 (0)73 6566281

Alle prijzen zijn vermeld incl BTW.
Voor bestellingen tot €80,00 wordt een bijdrage in de verzendkosten berekend van € 6,99
Bestellingen boven €80,00 worden in Nederland zonder verzendkosten geleverd.Voor afleveradressen buiten Nederland worden de extra verzendkosten in rekening gebracht,
België…….€ 11,25   Bestellingen boven €120,00 worden in Belgie zonder verzendkosten geleverd

.Duitsland…………….€ 5,75

Frankrijk……………..€ 15,00

Groot- Brittannië…  €15,00

Italië…………………… €27,00

Oostenrijk…………….€5,75

Spanje………………… .€7,50

Overige landen op aanvraag i.v.m invoerrechten e.d

Bij geen gehoor zal de chauffeur een bericht achterlaten van een afhaal depot.
Vermelde prijzen zijn van toepassing zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen voorbehouden.
Afbeeldingen op de site kunnen afwijken van de geleverde goederen.
LEVERING
Indien voor 11.00 besteld zal de bestelling de volgende werkdag worden geleverd (vertraging kán optreden door problemen tijdens transport) Of als een van de artikelen tijdelijk niet leverbaar blijkt.

Niet geleverde producten worden z.s.m. terug betaald.

Om aan de wet te voldoen ( art 20 lid 2 Drank en horeca wet ) en de minderjarigen te beschermen, zal bij aflevering altijd iemand van 18 jaar, of ouder de bestelling in ontvangst moeten nemen.
Indien dit niet het geval is, zal de bestelling retour genomen worden.
Het betaalde bedrag zal na aftrek van verzend en handelings kosten binnen 14 dagen gecrediteerd worden.
Een ieder, van af de pagina betalingen, moeten bevestigen dat hij /zij de gerechtigde leeftijd heeft, en is derhalve van deze regel op de hoogte en zelf verantwoordelijk.
Uiteraard kunnen alle artikelen in de winkel afgehaald worden. Informeer wel of de bestelde artikel voorradig zijn, en indien nodig gereserveerd of besteld worden.
Adresgegevens
Controleer uw factuuradres- en aflever adresgegevens zorgvuldig en wijzig eventuele fouten voordat de bestelling wordt bevestigd. Mocht er toch een fout in zitten , geef dit dan per Email of telefoon door.
Betalingen
Alle bestellingen dienen vooruit betaald te worden.
Dat kan door;
1/ Overschrijving op onze rekening NL53INGB0006125101
t.n.v. DE SLIJTER te Vught, met vermelding van ordernummer en/of naam.
2/ Betaling via iDeal (Bank pas)
Het bestel programma leidt u door de procedure , na ontvangst van uw order sturen wij u een bevestigings e-mail (kijk ook in “ongewenste mail”), waarna wij de bestelling, na ontvangst van uw betaling, versturen.
Let op: houdt uw bankpas en eventuele identificatiemethode – ABN AMRO e.dentifier, Rabobank Random Reader of GSM voor Postbank TAN – bij de hand.
Voor speciale bestellingen zoals geschenken of SPOED bestelling gelieve telefonisch kontakt op te nemen, om de mogelijkheden te bespreken 0031 (0) 73 6566281 / 0031 (0) 633131561
Zendingen onder rembours zijn niet mogelijk.
Annuleren & Klachtenprocedure
Hoe een bestelling te annuleren?
Als de overschrijving heeft plaats gevonden , maar toch wil annuleren, mail dan met ons dan wordt uw betaling dan teruggestort.
Indien deze annulering plaatsvindt nadat de goederen al verzonden zijn we genoodzaakt de gemaakte (verzend) kosten in mindering te brengen op de terugbetaling.
Als producten beschadigd ,incompleet of gebroken ontvangt, verzoeken wij u dit onmiddellijk na ontvangst aan ons kenbaar te maken. D.m.v een mail bericht aan info@deslijter.com .
Regels over aankopen op afstand geven de consument het recht om een ontvangen product binnen zeven werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren en de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan de verzend/handelings kosten . De koop is definitief, zeven dagen na ontvangst van de goederen. Het goederen bedrag zal binnen 30 dagen worden terugbetaald.
DESLIJTER.COM (onderdeel van Slijterij “ DE SLIJTER “ V.O.F.) behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in meerdere zendingen wordt verzonden.
DESLIJTER.COM (onderdeel van Slijterij “ DE SLIJTER “ V.O.F.) is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Voor info over de status van uw bestelling is het mogelijk middels het track&tracé systeem contoleren waar uw zending in het proces is
Wijziging voorwaarden
Voorwaarden kunnen gewijzigd worden, maar blijven van kracht tot de lopende zending voltooid is.

*Drank en Horeca wet Artikel 20 sinds 19 Januari 2010
Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken als bedoeld in de eerste volzin wordt eveneens begrepen het verstrekken van sterke drank aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, welke drank echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
De vaststelling, bedoeld in het tweede lid, blijft achterwege, indien het een persoon betreft die onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. De vaststelling geschiedt aan de hand van een document als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht, dan wel een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen document.
Slijterij “ DE SLIJTER “ V.O.F is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Den Bosch onder nummer 16057134.